top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE – 1.1

DENİPORT DIŞ TİC ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

MADDE – 1.2

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE – 2 SATICI BİLGİLERİ

Satıcı: Deniport Dış Tic

Vergi No: 15445580642

Adresi: Altıntop Mahallesi, 1321 Sokak, No:5/2 Merkezefendi/DENİZLİ

Email: eticaret@deniport.com

MADDE – 3 ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler: Deniport'a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

MADDE – 4 SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

MADDE – 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması

nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 14 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcı’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 – ALICI ve/veya Alıcı’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI ’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 14 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri ALICI tarafından karşılanır.

5.9 - Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti ve benzeri hallerde) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile sözleşme konusu ürünün/ürünlerin süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu DENİPORT'a 3 (üç) gün içinde bildirecek olup, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 14 (on dört) gün içinde DENİPORT tarafından iade edilecektir.

5.10 - DENİPORT sattığı yüzbinlerce ürün için tüm sanal alışveriş siteleri gibi stok tutmamakta aynı zamanda üretim de yapmaktadır. Ürünleri müşterilerinin siparişlerine göre tedarik etmektedir/üretmektedir. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler tedarikçi kuruluşların stoklarında tükenmiş olabilir. Böyle durumlarda ilgili bölümümüz tarafından size e-posta ile bilgi verilir ve ürün bedeli kartınıza iade edilir.

5.11 -  Paketlerinizin, alışverişiniz sırasında size belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi durumunda DENİPORT e-posta gönderebilirsiniz. Kargo Şirketi tarafımızdan ya da müşteri tarafından aranarak paket takibi yapılabilir. Paket teslim

alındıktan sonra kargo firmasının görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden; Teslimat sırasında hasarlı olduğunu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, DENİPORT 'a mail olarak tutanağın örneği gönderilmelidir. DENİPORT, ürünü yeniden temin edip, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacaktır.

5.12 - DENİPORT gerekli gördüğü zamanlarda ürün kataloğunda yer alan ürünlerin, kalite ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada ve Katalogdaki fiyatlar sitede, uygulamada ve ön kapakta belirtilen süre için geçerli olmakla beraber, DENİPORT bu tarihten sonra fiyatlarda değişiklik yapma haklı saklıdır. DENİPORT kontrolüdışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde DENİPORT fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamasında ve Katalog içinde DENİPORT kontrolü dışında oluşan baskı hatalarından dolayı DENİPORT hiçbir sorumluluk atfedilemez. DENİPORT söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin bireysel olarak kullanma klavuzunda yazan kullanım şekline uymama sonucunda meydana gelecek hasar ve zarardan DENİPORT sorumlu değildir. Fotoğraflarda fiyatı ve açıklaması belirtilmeyen bir kısım ürünler, ürün gamımızda yer almamakta olup sadece bilgi ve görsel amaçlı eklenmiştir. Ürünün üzerinde yazan etiket fiyatı geçerlidir. DENİPORT söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Mobil uygulamalarda sürümün güncellenmesi önem taşımaktadır. DENİPORT tarafından sürüm güncellenmesine rağmen, kullanıcı tarafından eski sürümün kullanılması durumunda, ortaya çıkabilecek hata veya sorunlardan DENİPORT a hiç bir sorumluluk atfedilemez.

5.13 - Üye, DENİPORT internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.14 - üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, DENİPORT internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DENİPORT tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.15 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

5.16 - İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, DENİPORT bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,

DENİPORT üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.17 - DENİPORT her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, DENİPORT hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.18 - DENİPORT internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette DENİPORT tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi' nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. DENİPORT hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. DENİPORT web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

5.19 - DENİPORT internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

5.20 - DENİPORT , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5.14- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildikten sonra) DENİPORT adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Gizlilik ve Güvenlik

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

DENİPORT ‘a katılarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi ve fikirlerinizi korumak bizim görevimizdir. Aşağıdaki ilkeler, bu kişisel bilgilerinizi ve fikirlerinizi nasıl değerlendireceğimizi tanımlar.

 

(1) Topladığımız Bilgiler Aşağıda belirtilen kişisel bilgileri toplayabilir, kaydedebilir ve kullanabiliriz: (a) Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler. (b) Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili bilgiler. (c) Siteye üye olmak ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için verdiğiniz bilgiler (2) Site Ziyareti Bilgileri Sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgileri, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanabiliriz.

Bu sitede çerez’ler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir. Bu çerez dosyası, tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlar ve takip eder.

Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebiliriz. Bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanabiliriz. Ayrıca işbu bilgileri sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve siteyi sizin için kişiselleştirmek için kullanabiliriz. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilir.

Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, bizim site de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılırlığı büyük ölçüde azaltırsınız. (3) Kişisel Bilgilerin Kullanımı Bu siteye verdiğiniz kişisel bilgiler, gizlilik ilkelerinde belirtilen veya ilgili sayfalarda açıklanan amaçlar için kullanılır.

Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, kişisel bilgileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

(a) Siteyi kişiselleştirerek, ziyaretinizi daha verimli hale getirmek. (b) Pazarlama amaçlı bilgiler dışındaki, sizi ilgilendirebilecek bilgileri e-posta, site üzerinden ileti veya benzer bir sistemle yollamak. (c) Kulübümüzü ilgilendiren pazarlama amaçlı ve sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz bilgileri site üzerinden ileti veya kabul ettiğiniz takdirde e-posta yoluyla yollamak. (d) Diğer şirketlere sadece istatistiksel amaçlı ve fakat sizi tanımlamada kullanılmayacak bilgi vermek.

Onayınız olmadığı müddetçe kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle doğrudan pazarlama amaçlı paylaşılmayacaktır. (4) Diğer Bilgilendirmeler Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen amaçlara ek olarak, aşağıdaki nedenlerden ötürü kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz:

(a) Yasaların bizi zorunlu kılması halinde zorunlu kıldığı ölçüde. (b) Açılan veya açılacak olan yasal soruşturmalar nedeniyle . (c) Yasal haklarımızı korumak (sahteciliği engellemek için gerekli bilgileri vermek dahil) amacıyla.

Bu gizlilik ilkelerinde belirtildiği üzere, üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayacağız. (5) Uluslararası Veri Akışı Sizden topladığımız bilgileriniz ve fikirleriniz, işbu gizlilik ilkelerine uygun kullanımı şartıyla, çalışma yürüttüğümüz başka ülkelerde saklanabilir veya işlem görebilir. (6) Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin ve fikirlerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyici gerekli önlemleri alacağız. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliğini garanti edemeyiz.

Şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Size herhangi bir şekilde kimse şifrenizi sormayacaktır. Site yönetimi şifrenize bilgi ve onayınız olmadan erişemez.

(7) DENİPORT kredi kartı, şifre gibi bilgileri e-posta ve telefon yoluyla asla talep etmemektedir

MADDE – 6 CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, orijinal ambalajının ve ürünün zarar görmemiş olması, kişiye özel hazırlanmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kisiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

MADDE – 7 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ:

İş bu sözleşme Üye tarafından kabul edildiğinin beyanı ile yürürlüğe girer. DENİPORT sözleşmeyi üye’ ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler DENİPORT ’ ye karşı kullanılamayacaktır.

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya DENİPORT tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DENİPORT üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE – 8 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE – 9  YÜRÜLÜK:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin imzası aranmayacaktır.

DENİPORT internet sitesinde, sözleşme konusunu oluşturan tüm ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunuzu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. DENİPORT den alışveriş yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyit etmiş sayılır.

bottom of page